Hur korträkning hjälper en spelare?

By | January 30, 2018

Några oerfarna blackjackspelare som börjar räkna kort, förstår inte helt många tiotals och ess i däcket är fördelaktiga för dem och inte för en återförsäljare. Eftersom han har samma chans att få dem som spelare. Vi kommer att försöka klargöra denna och andra liknande frågor i den här artikeln. Vi kommer inte att överväga vissa typer av korträkning, men kommer bara att komma ihåg att denna metod minskar spårningsförhållandet mellan små och stora kort i det däcket som återstår i spelet. En återförsäljare kan också få tiotals och ess, men en spelare har fler möjligheter att använda dem till sin fördel, och en återförsäljare tvingas agera strängt enligt reglerna. Det skapar en fördel för spelaren. Vi diskuterar detta problem mer detaljerat.

Blackjack

Låt oss börja med att spelaren och återförsäljaren kan få blackjack. Vi kan inte hålla med om att sannolikheten för att få blackjack av en spelare och en återförsäljare är mycket hög. Om dealern har blackjack, spelar spelaren – vilket annat kort du satsar på kasinot. Vi kan säga att huset vinner 1: 1. Men om en spelare får en blackjack och vinner, är lönesatsen 3: 2 (eller till och med 2: 1 i vissa fall). Med andra ord, förlorar en gång i blackjack i samma takt, kvarstår en spelare i svart. Följaktligen är reglerna för blackjack gynnsamma för en spelare. Sannolikheten att få bättre kort är högre.

Dubbel

Nu ska vi diskutera dubblingsräntor, eller dubbel. I alla sorter av blackjack får en återförsäljare inte dubbla, men spelarna använder ständigt denna möjlighet. Dubbla på nio, tio eller elva poäng, hoppas en spelare att få stora kort och samla många poäng. Ju fler däck kvarstår i spelet och ett dussin ess, desto bättre är hans chanser att vinna. Det betyder att situationen blir mer lönsam för spelaren.

Dela

Likaså är Split. Om spelet har många stora kort, så är en delning på kort som sjuor, åtter, nischer och ess mycket lönsamma. Återförsäljaren kan inte dra nytta av denna situation, så omständigheterna återigen är till fördel för spelaren.

En uppsättning kort

Vi kommer också att överväga en situation när två kort utgör poäng från tolv till sexton. Om du tar ett enda kort får du dig för mycket. Återförsäljare i sådana fall får ett annat kort, även om han har sexton. Tänk dig att i de återstående däcken finns det många tiotals. Chanserna att vinna återförsäljaren ökar betydligt, men det var att göra med det. En spelare är fri att bestämma, men han är medveten om tiotals höga sannolikheter, han kan inte ta ett kort. Observera att korträknare inte alltid följer den grundläggande strategin, eftersom de har mer information, så att de kan flytta bort från vissa av dess bestämmelser, om situationen kräver det.

Försäkring

Som du vet är det inte i blackjack att försäkra försäkringar för en återförsäljare genom den grundläggande strategin, eftersom den är oproportionerlig mot betalningen av att få den här kombinationen. Men vissa räknare gör det fortfarande. I vilka situationer? När kort som finns kvar i spelet har för mycket tiotals. Under dessa omständigheter är chanserna för återförsäljarens blackjack mycket höga, så försäkringen är meningsfull.

Små kort

När det finns många stora kort i spelet är det säkert fördelaktigt för en spelare, många små kort – för en återförsäljare. Små kort hjälper spelaren om han bestämmer sig för att fördubbla. De kan skapa svårigheter i splittringar. Och en spelare kan inte göra försäkring mot en återförsäljare i blackjack om han vet att ett däck är fullt av små kort. Men en återförsäljare i denna situation är ganska nöjd, och det är inte förvånande. När allt kommer omkring måste han ta ett kort med femton eller sexton. Om det kommer från ett litet kort kommer det att få en anständig mängd poäng, kanske till och med tjugo som skulle tillåta honom att vinna de flesta lådorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *